EurasiaVelo

Avrasya Bisiklet Rotaları ile bisikletlilere güvenli geçiş rotaları oluşturuluyor.

Asia Velo Kuruluyor.

İpek Yolu’ndan Bisiklet Yolu’na...

İpek yolu, dünya tarihine yön veren yolları kesiştirdiği gibi bugünde Bisiklet Yollarını kesiştiriyor.

 "Avrasya Bisiklet Rota Ağı / Euro - Asia Velo Projesi" 2013 senesinde Ordu Valiliği, AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi işbirliği ve (DOKA) Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirildi.

İstanbul’dan Çin’e kadar bisikletle gezilebilmesi için güvenli rotalar, konaklama, teknik destek, rehberlik oluşturan Asya Bisiklet Rota Ağı’nı kuruyoruz.

Kültürel, coğrafi, tarihi özellikleri bulunan yerleri bisikletle gezilebilmesini sağlamak, rehberlik, teknik destek, konaklama, yiyecek, sağlık, emniyet gibi hizmetlerin oluşturulması sağlanıyor.


“Euro Velo” olarak bilinen Avrupa Bisiklet Yolları ardından Asya Bisiklet Rotalarının da kurulması ile iki kıta rotaları İstanbul’da birleştiriliyor. Böylece “Euro Asia Velo” olarak anılan proje sayesinde iki kıta bisikletle gezilebilecek. İlk aşamada Türkiye rotalarını kurarken aynı zamanda Türkiye bisiklet turizmi için çalışmalar yapıyoruz.


Tarihi “İpek Yolu” Yeniden Canlanıyor

İpek Yolu ve Baharat Yollarının dünya tarihindeki en önemli rolü, Doğu ve Batı kültürleri arasında bir köprü kurulmasını sağlamış, medeniyet ve ticaretin gelişmesini sağlayarak yeni ufuklar açmıştır. İpek Yolu üzerinde yer alan medeniyetler birbirleri ile daha derin iletişimler kurmuş ve insanın yeryüzünü algılaması konusunda son derece ciddi mantıklar geliştirmiştir.

Bu yol üzerinden İpek ve baharat ürünlerinin taşınması sebebiyle İpek Yolu ve Baharat Yolu denmiştir. Bugün ise Bisiklet Yolu adını alsa bile aynı yolda aynı amaçları sürdürüyoruz.


Avrupa Asya Arasında Köprü Ülke, Türkiye

Avrupa – Asya kıtalarını birbirine bağlayan coğrafi konumu hem de tarihi, kültürü ile Anadolu toprakları her dönem önemini korumuştur. Türkiye, Mevcut (Euro Velo) Avrupa Bisiklet Yolları ile (Asia Velo) Asya Bisiklet Yollarını hem coğrafi hem de kültürel anlamda birbirine bağlıyor ve  “Euro Asia Velo” olarak anılıyor.


Dünya Mirası Eserler Anadolu Topraklarında

İnsanlık tarihi, medeniyetler, kültürler, dini inançlar merkezi ve doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü turizm bölgeleri Anadolu yani Asya Kıtasındadır.


Asya Bisiklet Rotaları, yalnızca bisikletçilerin değil, kültürlerin, turizmin, ekonominin, barışın, sanatın, fikirlerin, bilimin, dinlerin, bilgeliğin geçtiği bir yoldur…


İstanbul'dan Çin'e Uzanan Bisiklet Rotaları.

Avrasya Bisiklet Yolu Ağı Projesi bisikletliler için güvenli geçiş rotaları oluşturmak, kültürel, coğrafi, tarihi özellikleri bulunan yerleri bisikletle gezilebilmelerini sağlamak, rehberlik, teknik destek, konaklama, yiyecek, sağlık, emniyet gibi hizmetlerle turizme yönelik tur paketleri oluşturulması sağlanıyor.


Bisiklet Yolu Değil, Kültür Yolu İnşa Ediyoruz

Türkiye’den başlatılan “AsiaVelo” ile mevcut “EuroVelo” projelerinin Türkiye'de birleştirilmesi sadece fiziksel anlamda bisiklet yolları değil, kültürel, tarihi ve manevi bağın oluşmasını da sağlıyor.


Bisiklet

İnsan gücüyle ilerleyen, ekonomik, sağlıklı, çevreci ulaşım aracı olarak tanımlanan bisiklet, ne aradığını bilen, kendini tanıyan, kendisiyle ve çevresiyle barışık bireyler için özgürlükle eş değer. Aslında son yıllarda dünyada bisiklet kullanımının artmasında, sportif nedenlerin dışında sosyolojik ve psikolojik açıdan önemli gerekçeler içeriyor.


Yol

İnsanı gerçek mutluluğa ve aydınlanmaya götürecek olan yoldur. Yolda olmanın amacı, gidilecek yerin gizemidir. Bu yolda bilgi taşınır, bilgi boşaltılır, bilgi yüklenir.