Tüm İllerin Bisiklet Rotaları / Bicycle routes of all cities

Her il ve ilçenin bisiklet rotaları oluşturuluyor, önceden oluşturulmuş bisiklet rotaları EurasiaVelo Bisiklet Rota Ağına dahil ediliyor....

Türkiye Bisiklet Rota Ağını, Avrupa ve Asya Ülkeleri Bisiklet Rotalarına adapte ederek Avrasya Bisiklet Rota Ağını oluşturuyoruz.

Her il ve ilçede şehiriçi bisikletli ulaşım rotaları ayrıca kırsal bölgeleri kapsayan bisiklet gezi rotaları hazırlıyoruz.

Her il ve ilçede yerel destekçilerle işbirliği yapıyor ve ilçe temsilcileri oluşturuyoruz.

Bisiklet Severler, Bisiklet Grupları, Bisiklet Dernekleri, Klüp, STK, Valilik, Kaymakamlık, Belediye, Kalkınma Ajansı, Bisiklet Dükkanları, Otel, Kafeterya, Turizmci, Kültür Merkezi, Basın Yayın Kuruluşları gibi ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yürütüyoruz.