top of page
BİKE KAFE; Bisiklet Dostu Kafeteryalar.
Avrupa ve Amerika başta olmak üzere zincir haline gelmiş bisiklet konseptli kafeler dünyada hızla yayılıyor.
Bike Kafe ve Bisiklet Treni Faaliyetlerinin Ana Başlıkları;
1)      BİSİKLET EĞİTİMLERİ; 7 den 70 e herkes için birebir özel bisiklet sürüş derslerinde sürüş teknikleri öğretiliyor. Bisiklet Eğitimlerinin buluşma noktaları Bike Kafelerdir.
2)      BİSİKLET TRENİ İSTASYONLARI; Kadın, çocuk, yaşlı, genç, ailece, arkadaş gurubuyla hemen herkesin katılabileceği güvenlikli bisiklet turları "Bisiklet Treni" nin buluşma, başlangıç ve bitiş noktası Bike Kafelerdir. Her kafenin konumuna göre Bisiklet Treni İstasyon programı hazırlanır.
3)      BİSİKLET ROTALARI; Bulunduğu il ve ilçenin bisiklet rotalarında Bike Kafeler yeme - içme ve lojistik mekanları olarak konumlandırılır.
4)      BİSİKLET TURİZM: Bisikletli Turizmde Bike Kafeler önemli yere sahiptirler. Bike Kafeler hobi turlarının çeşitliliğini sağlar.
5)      SOSYAL MEDYA; Bike Kafeler bisiklet etkinliklerinin Fotoğraf, Video ve İçerik paylaşımları ile sosyal medyada aktif olurlar.

Bike Cafe:  Bike Cafe Avrupa ve Amerika’da yaygınlaşmaya başlayan cafe konseptidir. Bütün dünyada hızla yayılan anlayışa paralel olarak ülkemizde de bisiklet son yıllarda önemli bir trend olmaya başladı..Ülkemizin pek çok yöresi, bisiklet turları yapmaya elverişli olup Belediyeler, Turizm Bakanlığı, STK lar ve sosyal guruplar tarafından belirlenen rotalarda, bisiklet turları yapılmakta aynı zamanda çeşitli sponsorlar tarafından desteklenmektedir.

Bisiklet Kafeler, yerel toplum için sosyal, çevresel ve ekonomik çıktılar sağlayan ve büyüyen bir niş pazardır. Esasında Bike Kafeler düşük maliyetli olmasına rağmen çabuk kabul gören, her kesim tarafından sevimli görülen bir türdür. Günümüzde boş zaman, rekreasyon, ulaşım ve turizm amaçlı bisiklet kullanımı oldukça yaygındır. Turistik ve rekreatif hizmet sunan işletmelerde oluşan bu talebe yönelik ticari bisiklet turları yapmaya başlamıştır. Bu şekilde bir turistik pazara dönüşen bisiklet turları genelde belirli kafelerde buluşma ve sonlandırma ile organize edilmektedir. Yerel yönetimler, ulusal ve uluslararası örgütler rota bilgileri geliştirerek ve bisiklet yolları inşa ederek bike kafelerin çoğalmasını sağlamıştır.

Bir sosyalleşme ve rekreasyonel faaliyeti olarak ele alınan bisiklet etkinlikleri kendi içinde farklılaşmaktadır. Bisiklet turlarını profesyonel ve amatör olmak üzere iki başlık altında ele alabiliriz. Buna göre dağ bisikleti, fiziksel ve zihinsel zorlanmanın olduğu, teknik yeterlilik gerektiren doğa içinde yapılan bir aktivitedir. Sakin bisiklet turizmi ise hobi amaçlı bisiklet kullanımı, şehir içinde eğlence amaçlı yapılan turlar ya da küçük işletmelerce organize edilen ticari turlar şeklinde çeşitlendirilebilir. Bisiklet etkinliklerini daha detaylı olarak bağımsız bisiklet severler, rekreasyonel bisikletçi, yarışmacı bisikletçi, turist ve seyirci olarak pasif katılım olmak üzere bölümlerde ele alabiliriz. Etkinliğin türüne paralel olarak bisiklet türleri ve gerekli ekipmanlar da karmaşıklaşmaktadır. Bisiklet turları pazarı, heterojen ve karmaşık yapısıyla bu işi bilen, bisikletçilerin taleplerini anlayan, bisiklet teknik donanım bilgisine sahip profesyonel destekle bu işe girilmesi gerekmektedir.

Sosyal medya, gezi blogları, gezgin hikayeleri daha çok insanı keşfetmeye ve paylaşmaya davet ediyor. Günümüzde insanlar bireysel deneyimler, keşifler, farklı hisler peşinde. Sakin, huzurlu ama bir yandan da fiziksel olarak aktif olmak istiyor. Bisiklet, bu beklentilere cevap veriyor ve çok uzaklara gitmeye gerek kalmadan şehir içinde arabayla yüzlerce kez geçtiği yoldan bisikletle geçmek bile tatile çıkmış hissi veriyor. İster şehir içinde, ister turistik bölgelerde, ister doğa içinde bulunan Kafeler için doğru konsept yakalandığında bisiklet etkinlikleri en az maliyetle çok kazandıran yatırımdır.

Bisiklet Etkinlikleri işletmeleri kalkındırır, çevresel zararlar doğurmaz, trafik yoğunluğu getirmez, az bilinen ara sokakları, tarihi yerleri, doğal alanları ve müzelerin ziyaret edilmesini ve tanınmasını sağlar, bireyler için sağlıklı yaşam alternatiflerini destekler.

Bisikletliler Ne İster?

1- GÜVENLİ YOLLAR  Bisikletli, otomobillerin kullandıkları yollardan ayrı bisiklet yolları veya trafiğin yoğun olmadığı alternatif sakin yerleri tercih eder.

2- SERVİS ve HİZMET  Bisikletliler, kısa veya uzun turlar öncesi ve sonrasında karnını doyurmak ve susuzluğunu giderebilecek tesisler ister. Bisiklet Dostu İşletmeleri tercih eder. Bisiklet dostu işletmeler, bisikletler için güvenli park yeri, bisiklet bakımı için ufak tefek aletler ve doyurucu porsiyonlarda yemek sunar. Uzaklardan gelen ve kendi bisikletini getiremeyen kişiler bisiklet kiralamak ister. Günübirlik veya uzun turlarda bölgeyi tanıyan ve teknik destek sağlayacak bisiklet rehberliği ister.

3- YETERLİ TEKNİK DONANIM  Bisikletliler, bilinçli olarak ve önceden ayarlamış turları tercih ederek gereksiz risk almak istemez. Belirlenmiş rotalara uygun bisiklet ve ekipmanları bike kafelerden temin etmek ister. Kendi bisikletini taşımak istemez. Bisiklet turuna katılmadan önce hangi donanım ve hizmetlerin bulunduğunu önceden bilmek ister.

4-ULAŞIM ve ERİŞİM  Ulaşımı rahat ve kolay olan, bisikletle giriş ve çıkışların olabildiği yerleri tercih ederler.

5-REHBER VE HARİTA  Bisikletl turlarına katılanlar yanından geçtiği yerlerin ismini hikayesini bilmek ister. Bölgesel GPS haritası onun için önemlidir. Yolları bilen, alternatif sokakları ve bölge insanlarını tanıyan, teknik destek sağlayacak, zorlu durumlara karşı bilgi ve tecrübeye sahip bisikletçi rehber ister.

6-TANITIM ve PAZARLAMA  Bisiklet Kafelerin tanınan bisikletçiler ve bloggerlar tarafından deneyimlenip tavsiye edilmiş olması onlar için önemlidir. Bike Kafe hizmet sağlayıcıların bisikletle ilgili olmaları ve yardımsever olması önemlidir. Bisikletliler nerede nasıl tecrübeler yaşadığını kendi çevresine anlatır.

Bike Kafe Müşterisi Özellikleri Nelerdir?

Bisiklet sever kitlenin genel özelliklerinde büyük bir çoğunluğunun kurumsal firmalarda çalışan, yönetici düzeyinde, mimar, doktor, bankacı gibi meslek guruplarından olduğu ve ekonomik durumlarının iyi olduğu görülmektedir. Çoğunluğu sosyal medyadan bisiklet etkinliklerini takip etmekte, güvendikleri bisikletçi gezgin ve bloggerların tavsiyelerine göre yönlenmektedir. Gurup etkinliklerine katılımın açık alan rekreasyonunda baskın bir özellik olduğu görülmektedir. Saha gözlemlerine göre bu durumun nedeni, grup etkinliklerinin hazır planlar sunarak kolaylık sağlaması, bireyin mobilitesini artırması ve bireyde güvenlik hissi yaratmasıdır. Ayrıca örgütlülük durumu, iyi organize olmuş tecrübeye sahip olma durumu katılım için önemli etkendir. Bike Kafe müşterisi mekan ile arasında bağ kurar, sahiplenir, tanıtır ve destek olur.

Bike Kafe müdavimleri bisiklet etkinliklerini genelde yakın arkadaşlarıyla yapmaktadır ve birbirleriyle etkileşimlerinde aynı mekanda bulunmayı tercih ederler. Bike Kafe müdavimleri etkinliklerini gerçekleştirirken bilinçli bir seçim yaparak bazen grup etkinliğine katılmakta bazen de yalnız etkinlik yaparak farklı deneyimler yaşamaktadır. Organize turlar, güvenilir bir yapı tarafından planlanan ve düzenlenen geniş katılımlı etkinliklere dönüşmektedir. Katılımcılar bu tarz etkinliklere katılmayı planlarken en çok tur arkadaşı ve turun gerçekleştiği mekana ilişkin özelliklere dikkat etmektedir. Bisiklet etkinliklerinde organizatör konusu büyük öneme sahiptir. Katılımcıların tümü iyi bir tur arkadaşının çeşitli açılardan kendine uyumlu özelliklere sahip kişileri bike kafelerde bulacaklarını ve yeni kişileri tanıyacaklarını düşünürler.

Katılımcılar Bisiklet etkinlikleri sırasında efor sarfettikleri ve yoruldukları için tur sonrasında yeme – içme imkanlarının iyi olmasını tercih eder ve bu konuda iyi harcama yapmaktadırlar. Katılımcıların büyük kısmı aktif bir bisikletçiliğin yanında trekking, dağcılık, fotoğrafçılık, yoga, müzik, sanatsal faaliyetler gibi diğer aktivitelerle de ilgilenmektedir. Bike Kafelerin bisiklet turları yanında diğer aktivitelerine de potansiyel müşteri olmaktadırlar.

Bisiklet Turları katılımcıları “kendi vücutlarını  kullanarak” ve “özgürlük” deneyimleriyle, bağımsız hissetmektedir. Bisiklet Turları katılımcının dile getirdiği “mutluluk” ifadesi Rekreasyonel Deneyimin psikolojik yanını açığa çıkarmaktadır. Bisiklet söz konusu olduğunda mutluluk, bisikleti kullanma eyleminden kaynaklı insan vücudunda hissedilen kimyasal bir durum olmaktadır. Bu durum Bike Kafelerinde yüzünü güldürüyor. Kafelerin en büyük sorunlarından olan mutsuz, memnuniyetsiz ve her şeyden şikayet eden müşteri kitlesinin dışında güler yüzlü, neşeli, hareketli, küçük sorunları dert etmeyen bir müşteri kitlesine sahip oluyorlar.

Bike Kafe müdavimleri için özel bir “bisikletçi kültürü” vardır. Bisikletin farklı sosyoekonomik sınıflardan insanların katıldığı etkinliklerle birleştirici özelliği olmaktadır. Hangi etnik kökenden, hangi dinden olursa olsun insanlar bir araya gelebiliyorlar. Bisiklet sanki bir üst kategori olarak görülüyor. Bike Kafeler için artık siyasi, etnik, sınıfsal gibi bir ayrım yaşanmıyor. Bike Kafe, yükselen bir niş trenddir. Bu trende dahil olmak isteyen Kafeteryalar bisiklet etkinliklerinin özelliklerini dikkate alması önemlidir. 

bottom of page